List/Grid

Tag Archives: điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Thông tư số 62/2010/TT-BTC ngày 21/04/2010

Thông tư số 62/2010/TT-BTC ngày 21/04/2010

Thông tư số 62/2010/TT-BTC ngày 21/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010.

Nghị định của Chính phủ số 119/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 119/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2005 về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng chính phủ, Quyết định 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng bộ trưởng.