List/Grid

Tag Archives: điều chỉnh giá cước

Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009

Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009

Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram.