List/Grid

Tag Archives: điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản

Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT ngày 02/03/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT ngày 02/03/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT ngày 02/03/2010 của Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành qui định sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập.

Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009

Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009

Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram.