List/Grid

Tag Archives: điều chỉnh địa giới hành chính xã

Nghị định số 47/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 47/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 47/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Nghị định số 183/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 183/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 183/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng.

Nghị định số 155/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/10/2007

Nghị định số 155/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/10/2007

Nghị định số 155/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/10/2007 về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Đắk R’lấp, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.