List/Grid

Tag Archives: Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Thông tư số 20/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư số 20/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư số 20/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công thương ban hành quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.