List/Grid

Tag Archives: Danh mục giống cây trồng phân bón

Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2010

Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2010

Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.