List/Grid

Tag Archives: dài hạn Ngân Hàng trong năm 2010 để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh.

Thông tư 27/2009/TT- NHNN ngày  31/12/2009

Thông tư 27/2009/TT- NHNN ngày 31/12/2009

Thông tư 27/2009/TT- NHNN ngày  31/12/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân Hàng trong năm 2010 để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh.