List/Grid

Tag Archives: dự án khu đô thị mới

Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008

Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008

Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Nghị định số 02/2005/NĐ-CP ngày 05/01/2006

Nghị định số 02/2005/NĐ-CP ngày 05/01/2006

Nghị định số 02/2005/NĐ-CP ngày 05/01/2006 do Chính phủ ban hành về việc ban hành quy chế khu đô thị mới