List/Grid

Tag Archives: dự án cấp 2 trong khu đô thị mới

Nghị định số 02/2005/NĐ-CP ngày 05/01/2006

Nghị định số 02/2005/NĐ-CP ngày 05/01/2006

Nghị định số 02/2005/NĐ-CP ngày 05/01/2006 do Chính phủ ban hành về việc ban hành quy chế khu đô thị mới