List/Grid

Tag Archives: độ cao chướng ngại vật hàng không

Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009

Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009

Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.