List/Grid

Tag Archives: Đổi tên xã Hải Thủy thuộc huyện Lệ Thủy thành xã Ngư Thủy Trung

Nghị định số 07/2004/NĐ-CP

Nghị định số 07/2004/NĐ-CP

Nghị định số 07/2004/NĐ – CP ngày 02/01/2004 về việc thành lập phường thuộc Thị Xã Đồng Hới và đổi tên xã thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình