List/Grid

Tag Archives: định mức biên chế

Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2010

Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2010

Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2010 do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập.