List/Grid

Tag Archives: dịch bệnh

Thông tư 195/2009/TT-BTC ngày 05/10/2009

Thông tư 195/2009/TT-BTC ngày 05/10/2009

Thông tư 195/2009/TT-BTC ngày 05/10/2009 quy định về giao nhận, quản lý, phân phối, sử dụng hàng xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia, không thu tiền để cứu trự, hỗ trợ, tìm kiếm cứ hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

Thông tư 80/2008/TT-BTC ngày 18/09/2008

Thông tư 80/2008/TT-BTC ngày 18/09/2008

Thông tư số 80/2008/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành  ngày 18 tháng 9  năm 2009 hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.