List/Grid

Tag Archives: Địa giới Hành chính xã

Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 06/11/2008

Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 06/11/2008

Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 06/11/2008 do Chính Phủ ban hành việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn thuộc huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Nghị định số 86/2008/NĐ-CP ngày 01/8/2008

Nghị định số 86/2008/NĐ-CP ngày 01/8/2008

Nghị định số 86/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 8 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính Xã, thành lập Xã Thị trấn thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nghị định của Chính Phủ số 80/2003/NĐ-CP ngày 10/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 80/2003/NĐ-CP ngày 10/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 80/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xà Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập xà Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999

Nghị định số 38/1999/NĐ-CP ngày 18-06-1999 của Chính phủ. Quy định việc điều chỉnh Địa giới Hành chính và Thành lập Xã thuộc các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng