List/Grid

Tag Archives: địa giới hành chính tỉnh An Giang

Nghị định của Chính Phủ số 53/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 53/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 53/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xà, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xà Châu Đốc, tỉnh An Giang