List/Grid

Tag Archives: địa giới hành chính huyện Trấn Yên

Nghị định số 87/2008/NĐ-CP ngày 04/8/2008

Nghị định số 87/2008/NĐ-CP ngày 04/8/2008

Nghị định số 87/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 8 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.