List/Grid

Tag Archives: dấu nghiệp vụ

Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006

Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006

Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.