List/Grid

Tag Archives: đất hiếm

Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 04/08/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 04/08/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 04/08/2008 do Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025.