List/Grid

Tag Archives: đại lý chuyển phát thư

Thông tư 05/2010/TT-BTTTT ngày 9/02/2010

Thông tư 05/2010/TT-BTTTT ngày 9/02/2010

Thông tư 05/2010/TT-BTTTT ngày 9/02/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2005/TT-BBCVT ngày 06/05/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài.