List/Grid

Tag Archives: công nhận phòng chẩn đoán

Thông tư số 08/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thông tư số 08/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thông tư số 08/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc quy định trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận phòng chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản.