List/Grid

Tag Archives: chuẩn giáo viên dạy nghề

Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/09/2010

Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/09/2010

Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/09/2010 do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành  quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề.