List/Grid

Tag Archives: chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định số 152/2004/NĐ-CP

Nghị định số 152/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 152/2004/nđ-cp ngày 06 tháng 8 năm 2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 164/2003/nđ-cp ngày 22 tháng 12 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.