List/Grid

Tag Archives: Chia xã Quế Xuân

Nghị định của Chính phủ số 20/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 20/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 20/2004/NĐ – CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập phường, xà thuộc thị xà Hội An và các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam