List/Grid

Tag Archives: chi nhánh

Dịch vụ thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Dịch vụ thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Để mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường của doanh nghiệp ra các tỉnh, thành phố trong cả nước, thì việc thành lập chi nhánh, văn đại diện hay lập địa điểm kinh doanh là lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp. Tùy theo mô hình, tính chất hoạt động mà doanh nghiệp có sự lựa chọn phù hợp để phát huy các thế mạnh kinh doanh của mình.

Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 08-07-1999

Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 08-07-1999

Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 08-07-1999 của Chính phủ quy định Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của Thương nhân và của Doanh nghiệp Du lịch Việt Nam ở trong nước, ở Nước ngoài

Nghị định số 28/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/02/2007

Nghị định số 28/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/02/2007

Nghị định số 28/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/02/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.
Nghị định số 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 06 tháng 9 năm 2000 quy định về Văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam