List/Grid

Tag Archives: Châu Thành An

Nghị định của Chính phủ số 06/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 06/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 06/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2004 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Châu Thành và Châu Thành A trực thuộc tỉnh Hậu Giang