List/Grid

Tag Archives: chứng chỉ chuyên môn thuyền viên

Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/09/2008

Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/09/2008

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 09 năm 2008 ban hành quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa.