List/Grid

Tag Archives: chủ tài sản chìm đắm

Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/02/2006

Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/02/2006

Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/02/2006 do Chính phủ ban hành quy định cụ thể về xử lý tài sản chìm đắm, bao gồm xác định chủ tài sản chìm đắm, trục vớt tài sản chìm đắm, bảo quản, giao nhận tài sản chìm đắm ở nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam hoặc trôi nổi trên biển hoặc dạt vào bờ biển Việt Nam.