List/Grid

Tag Archives: chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư 31/2009/TT- BGDĐT ngày 23/10/2009

Thông tư 31/2009/TT- BGDĐT ngày 23/10/2009

Thông tư 31/2009/TT- BGDĐT ngày 23/10/2009 ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.