List/Grid

Tag Archives: chống in lậu

Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngày 12/05/2009

Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngày 12/05/2009

Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngày 12/05/2009 do Bộ Thông ti và Truyền thông – Bộ Công an ban hành hướng dẫn về phối hợp phòng, chống in lậu.