List/Grid

Tag Archives: chống bạo lực gia đình;Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2009; bạo lực gia đình

Nghị định  số 110/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2009

Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2009

Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.