List/Grid

Tag Archives: chất thải rắn

Quyết định 88/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định 88/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định 88/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minhban hành quy định về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006

Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006

Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định số 174/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/11/2007

Nghị định số 174/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/11/2007

Nghị định số 174/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/11/2007 về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.