List/Grid

Tag Archives: Cái Nước và Phú Tân

Nghị định số 192/2004/NĐ-CP ngày 23-11-2004

Nghị định số 192/2004/NĐ-CP ngày 23-11-2004

Nghị định số 192/2004/NĐ-CP ngày 23-11-2004 của Chính phủ Quy định Thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú Tân, tỉnh Cà Mau