List/Grid

Tag Archives: các trang thiết bị điện

Nghị định của Chính Phủ số 169/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003

Nghị định của Chính Phủ số 169/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003

Nghị định của Chính Phủ số 169/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2003 về an toàn điện. Nghị định này quy định về an toàn điện trong sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện nhằm đảm bảo an toàn đối với con người, các trang thiết bị và công trình điện