List/Grid

Tag Archives: các quận Long Biên

Nghị định của Chính Phủ số 132/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 132/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 132/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội