List/Grid

Tag Archives: các nước có chung biên giới với Việt Nam.

Quyết định 21/2008/QĐ-BCT ngày 31/07/2008

Quyết định 21/2008/QĐ-BCT ngày 31/07/2008

Quyết định 21/2008/QĐ-BCT ngày 31/07/2008 do Bộ Công Thương ban hành về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới với Việt Nam.