List/Grid

Tag Archives: các huyện Phong Điền

Nghị định số 11/2007/NĐ-CP ngày 16/01/2007

Nghị định số 11/2007/NĐ-CP ngày 16/01/2007

Nghị định số 11/2007/NĐ-CP ngày 16/01/2007 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Ninh Kiều, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Nghị định của Chính phủ số 05/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 05/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 05/2004/NĐ – CP ngày 02 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và các xà, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương