List/Grid

Tag Archives: các huyện: Bảo Lạc

Nghị định số 183/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 183/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 183/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng.