List/Grid

Tag Archives: các hãng hàng không

Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09/04/2011 của Chính Phủ

Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09/04/2011 của Chính Phủ

Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09/04/2011 của Chính Phủ quy định về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.