List/Grid

Tag Archives: cà phê

Thông tư số 03/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

Thông tư số 03/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

Thông tư số 03/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 đối với cà phê nhân.