List/Grid

Tag Archives: của Hội đồng phối hợp liên ngành

Quyết định 4243/QĐ-UBND ngày 15/07/2008

Quyết định 4243/QĐ-UBND ngày 15/07/2008

Quyết định 4243/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phan Rang-Tháp Chàm ban hành ngày 15/07/2008 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.