List/Grid

Tag Archives: Cờ Đỏ

Nghị định của Chính phủ số 05/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 05/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 05/2004/NĐ – CP ngày 02 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và các xà, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương