List/Grid

Tag Archives: cấp phép bay

Nghị định của Chính phủ số 36/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 36/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2008 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.