List/Grid

Tag Archives: cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may sang Hoa Kỳ.

Quyết định số 35/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 09 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 35/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 09 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 35/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 09 tháng 10 năm 2008  về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất nhập khẩu sang Hoa Kỳ.