List/Grid

Tag Archives: cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà cửa.

Thông tư 01/2009/TT- BXD ngày 25/02/2009

Thông tư 01/2009/TT- BXD ngày 25/02/2009

Thông tư 01/2009/TT- BXD ngày 25/02/2009 quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà cửa.