List/Grid

Tag Archives: cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre ban hành ngày 21/07/2008.

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre ban hành ngày 21/07/2008.

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre ban hành ngày 21/07/2008 ban hành Bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.