List/Grid

Tag Archives: cưú nạn nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/09/2010

Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/09/2010

Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/09/2010 quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cưú nạn nước ngoài tại Việt Nam.