List/Grid

Tag Archives: cưỡng chế thi hành án dân sự

Quyết định số 1501/2008/QĐ-BCA(C11) ngày 10/09/2008

Quyết định số 1501/2008/QĐ-BCA(C11) ngày 10/09/2008

Quyết định số 1501/2008/QĐ-BCA(C11) ngày 10/09/2008 của Bộ Công An quy định quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng cảnh sát bảo vệ… Read more »