List/Grid

Tag Archives: cơ sở lao động

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.