List/Grid

Tag Archives: cơ quan quản lý thi hành án dân sự

Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 do Bộ Tư Pháp ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự.

Nghị định của Chính phủ số 50/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 50/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự.