List/Grid

Tag Archives: cơ chế

Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010

Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010

Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Thông tư 17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008

Thông tư 17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008

Thông tư của Bộ Xây dựng số 17/2008/TT-BXD ban hành  ngày 02 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện theo cơ chế 797 – 400

Nghị định của Chính phủ số 92/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 92/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 92/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thủ đô Hà Nội.